پاورپوینت بررسی نظریه گشتالت در معماری - 46 اسلاید

پاورپوینت بررسی نظریه گشتالت در معماری - 46 اسلاید

پاورپوینت بررسی نظریه گشتالت در معماری - 46 اسلاید

فهرست مطالب
مکتب روان‌شناسی گشتالت
زمینه پیدایش و بنیانگذاران روانشناسی گشتالت
ورتایمر
مفهوم گشتالت
شکل‌گیری نظریه گشتالت
گشتالت چیست؟
تفکر عمده در نظریه گشتالت
اصول گشتالت
اصل مشابهت
اصل مجاورت
اصل تداوم
اصل یکپارچگی یا تکمیل
روابط شکل و زمینه
اصل سرنوشت مشترک
اصل فراپوشانندگی
زیبایی شناسی
قانون پرگنانس