پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز - 104 اسلاید

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز - 104 اسلاید

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز - 104 اسلاید

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو تبریز - 104 اسلاید

 فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول تاریخچه شهر تبریز
 موقعیت جغرافیائی تبریز
مطالعات اقلیمی 
آب و هوا و اقلیم
حرارت
بارش
وزش باد
فشار هوا
تابش نور خورشید
مطالعات زمین شناسی ( تکتونیک )
 زمین لرزه
جداول
چهار زلزله مهم تبریز
نتیجه گیری
فصل دوم. شناخت و معرفی بنا
 استقرار و رابطه الگوهای فضایی مسکن
مسکن معرفی بئا
مجموعه عملکردهای الگوهای موجود در خانه صلح جو
 دسترسی شرق بنا
دسترسی شمالی بنا
 موقعیت شهر تبریز و بنا
پلان و تصاویر بنا
دسترسی و ورودی فضاهای داخلی
 فصل سوم مبانی نظری
 مبانی نظری
فهرست منابع و ماخذ