پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی خیام مشهد -213 اسلاید

پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی خیام مشهد -213 اسلاید

پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی خیام مشهد -213 اسلاید

پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی خیام مشهد -213 اسلاید

 

فهرست
مجتمع مسکونی خیام(مشهد)
بررسی موقعیت استقرار سایت
موقعیت سایت در نقشه شهر مشهد
سایت در مقیاس
باز و بسته بودن
بررسی بافت اطراف از نظر ارتفاعی
دلیل فشردگی و تراكم بسیار زیاد
تاثیر مجموعه بر بافت
سازمان فضایی كالبدی
مقیاس سایت پروژه در بافت
سایت مجموعه
جهت قرارگیری
نظام توده و فضا
حیاط مركزی:فضای
كیفیت معماری و منظر كلی
نحوه استفاده از مصالح و تركیب انها
بافت جمعیتی
كنترل حریم خانه از دیدگاه بصری و فیزیكی
بررسی آپارتمانهای مسكونی
تاسیسات و نحوه گرمایش و سرمایش
لابی
پلان
انواع پلان
پلان های تخت
دوبلكس
معایب