پاورپوینت مرمت خانه رجائی در مشهد-48 اسلاید

پاورپوینت مرمت خانه رجائی در مشهد-48 اسلاید

 پاورپوینت مرمت خانه رجائی در مشهد-48 اسلاید

 پاورپوینت مرمت خانه رجائی در مشهد

 موقعيت طبيعي اثر:
محله های مشهوری 
1- محله سرشور 2- محله سراب  3- محله چهارباغ  4- محله نوقان 5- محله خیابان سفلی (بالا خیابان)
خانه های ساخته شده در این محله ها 
موقعيت فعلي اثر 
تاريخچه و وجه تسميه اثر: 
 نوع و توضيحات مالكيت اثر
مشخصات اثر: 
توضیحات مربوط به  معماری  دوره پهلوی
برون گرایی  
شکل گیری 
معماری دوره پهلوی
شناخت، مواد و مصالح
تزیینات
چرخش جهت پنجره ها 
اقدامات انجام شده در مورد حريم : 
نوع  بهره برداري ازاثر ( قبلي ، فعلي ، پيشنهادي ) : 
ويژگي اثر :
توضيح تعميرات گذشته اثر : 
ـشرح وضعيت موجود، خطر پذيري و آسيبهاي وارده : 
توضيحات ضروري و اختصاص اثر : 
توضيح دخل و تصرفات انجام شده و مشهود در اثر:
منابع و مآخذ گذارش : 
سایت پلان
موقعیت بنا درنقشه شهر مشهد
عکس ازبازارسرشور و داخل کوچه
پلان طبقه همکف
پلان طبقه اول
نما
برش 
نمای ازبنا مسکونی رجائی که درحال حا ضر مهمانسرا
نمای از گچبری های  بکار رفته در بنا
گچبری داخل بنا
نمای از گچبری بیرون
طبقه همکف
آسیب شناسی
خرپشته بام
راهرو
حیاط
درو پنجره  های خارجی
ناودانی
آشپز خانه
لابی قسمت الحاقی
ناودانی روی دیوار بیرونی
راهروها_اتاق
رخ بام_تزئینات نمای بیرونی