پاورپوینت بررسی مرمت بنای امامزاده یحیی - 54 اسلاید

پاورپوینت بررسی مرمت بنای امامزاده یحیی - 54 اسلاید

 پاورپوینت بررسی مرمت بنای امامزاده یحیی - 54 اسلاید

پاورپوینت بررسی مرمت بنای امامزاده یحیی

فهرست مطالب:
موقعیت جغرافیایی استان تهران
مطالعات جغرافیایی تهران و ورامین
معرفی بنای مورد مطالعه
شرایط اقلیمی تهران
زمین شناسی ورامین
توپوگرافی
مطالعات تاریخی
تاریخچه بنا
ویژگی های هنری بنا
تزئینات
آسیب شناسی
منابع