پاورپوینت معماری نمایشگاه هنرهای معاصر، - 46 اسلاید

پاورپوینت معماری نمایشگاه هنرهای معاصر، - 46 اسلاید

پاورپوینت معماری نمایشگاه هنرهای معاصر، - 46 اسلاید

پاورپوینت معماری نمایشگاه هنرهای معاصر، - 46 اسلاید

 

هنر معاصر، هنر اواخر 20 و اوایل 21، که در نتیجه رد هنر مدرن (۱۸۶۰ـ۱۹۶۰)، که شامل سبک ها و رسانه ها، پیام های مفهومی، سیاسی و اجتماعی، چند فرهنگی و جهانی شدن و تولید شده توسط هنرمندانی که در قرن بیست و یکم زندگی می کنند و فرصتی برای تأمل در جامعه معاصر و مسائل مربوط به خودمان و جهان اطراف ما فراهم می کنند می باشد و در واقع هنري که جوهره ی آن تمام وجوه امروزي بودن با تمام ویژگی هایش است.

هنر معاصر بخشی از یک گفت و گوی فرهنگی که مربوط چارچوبی بزرگتر مانند هویت شخصی و فرهنگی، خانواده، جامعه و ملیت است. اغلب برای عدم وجود یک اصل یکنواخت سازماندهی، ایدئولوژی، یا مانیفست به رسمیت شناخته شده، می تواند قریب به اتفاق، دشوار، یا بسیار ساده که تعجب بیننده را برانگیزد که آیا چیزی را از دست داده یا نه باشد و شاید از ویژگی های مشخص تر و واضح تر آن این است: هنر معاصر هنر امروز است.

 

دانلود پاورپوینت مطالعات طراحی معماری نمایشگاه هنرهای معاصر