پاورپوینت بررسی میدان‌های شهری - 44 اسلاید

پاورپوینت بررسی میدان‌های شهری - 44 اسلاید

پاورپوینت بررسی میدان‌های شهری - 44 اسلاید

فهرست مطالب:
تعریف میدان
آگورای یونانی
فوروم رومی
میادین قرون وسطایی
میادین دوره رنسانس
میادین دوران باروک
توقعات موضوعی از میدان
خصوصیات میدان
خصوصیات کارکردی
خصوصیات کالبدی
میدان بر اساس فرم وشکل
میدان بر اساس خصوصیات حجمی
محصور
نیمه محصور
نامحصور
گونه شناسی میدان ها
میدان بسته
میدان بعنوان پیش فضای یک یاچندبنای یادمانی
میدان هسته‌ای
میدان ترکیبی
طرحهايی از ميادين مربع شکل
طرح ميدانهای قائم الزاويه
ميدانهای دايره وار
ميدان های مثلث شکل
ميدان پلاس در پاريس